NGG Haşere Mücadele Hizmetleri

Haşere önleme (Pest Prevention)

pest-thumbnails.jpg

Haşere önleme adından da anlaşılacağı üzere bir önlem alma prosesidir. Problemin oluşum nedenlerini önceden belirlemek, riskin kontrol altında tutulmasındaki en büyük faktördür.

Firmamız İnsan ve Çevre Sağlığı için oldukça önem taşıyan, özellikle Haşere ve Kemirgenlere karşı mücadelede; bugüne kadar alışıla gelmiş salt ilaçlama yöntemi yerine, Bilgi, Gözlem, Ekipman, Raporlama ve İlaçlama dan oluşan en son teknolojiyi kullanan önleyici ve bütünleşik sistemi profesyonel bir yaklaşım içine uygulamaktadır.

Haşere Önleme (Pest Prevention) uygulaması işletmenizin iç ve dış alanlarında, HACCP temeline dayanan, Kritik Kontrol Noktaları (CCP) nın belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre geliştirilmiştir. Hizmet; GMP (Good Manifacturing Pratice) uygulamalarından Hijyen, Yalıtım ve Depolama konularında verdiğimiz danışmanlıkla desteklenmektedir.

Bu çizgide yürütülen hizmet ile sizlere sunduklarımız:

 1. İşletmede belirlenmiş olan kritik kontrol noktalarında haşere aktivasyonunun gözlem monitörleri ile izlenmesi
 2. Düzenli olarak kontrol edilen gözlem monitörlerinde aktivasyon belirlendiğinde aktivite ile mücadele edilmesi (Mücadelede kullanılan insektisit ve rodentisitler WHO, World Health Organisation ‘Dünya Sağlık Örgütü’ tarafından kullanımı onaylıdır. )
 3. Yürütülen tüm çalışmaların, işletmeniz için National Georgia Group(NGG) tarafından oluşturulan, Pest Prevention Record dosyasında kayıt altına alınması
 4. Hizmetin Profesyonel eğitim almış NGG personeli tarafından verilmesi
 5. Vermiş olduğumuz hizmetin oluşturabileceği zararlara karşı işletmenizi güvence altına alacak olan 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası‘dır.

Dünyada önemi her geçen gün artan üretim ve hizmet sektöründe, büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette, sağlıklı, güvenli ve yasalara uygun ürün ve hizmet sunan işletmeler, yakaladıkları başarıyı devam ettirebilir ve geliştirebilirler. Bu bağlamda NGG misyonu gelişmekte olan işletmelerle birleşmektedir.

NGG Haşere Önleme Hizmeti Aşamaları

 1. Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan SRS Ön Araştırma Gezisinin gerçekleştirilmesi
 2. Sistem kuruluşu
 3. SRS Rutin Kontrol Ziyaret
 4. SRS Takip Ziyareti
 5. Kemirgen Kontrolü
 6. Yürüyen Haşere Kontrolü
 7. Uçan Haşere Kontrolü.

Site Survey (Ön İnceleme)

site-survey.jpg Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan SRS Ön Araştırma Gezisinin gerçekleştirilmesi.

İşletmenizin karşılaşabileceği veya karşılaştığı risk faktörlerini belirlemek amacıyla işletmenizde bir ön araştırma yapılır.

NGG teknik personelinin, Müşterideki sorumlu personelden randevu alması ile başlar. Sorumlu personel nezaretinde, İşletmeyi tanımak üzere NGG teknik personeli, üzerinde durulacak ilgili konular, prosedürler, sağlık ve teknik emniyet hakkında bilgi alışverişinde bulunulur. Mümkün olduğu taktirde işletmenin bir yerleşim planı NGG personeline sağlanır.

Bu araştırma sonucunda;

Standart Mücadele Kapsamına Giren Zararlılar

 • Sıçan (Rattus Norvegicus)
 • Çatı Sıçanı (Rattus rattus)
 • Ev Faresi (Mus domesticus)
 • Alman Hamamböceği(Blatella germanica)
 • Oriental Hamamböceği(Blatta orientalis)
 • American Hamamböceği(Periplanata americana)

Sağlık veya hijyen açısından bir tehlike oluşturdukları taktirde mücadele edilecek zararlılar

 • Toprak zararlıları (Carabidae)
 • Kulağakaçan (Forficula auricularia)
 • Tahtakurdu (Isopoda)

ÖNEMLİ NOT: BU ARAŞTIRMA GEZİSİ SONUCUNDA İŞLETMENİZE FİYAT TEKLİFİ SUNULUR.

NGG Sistem Kuruluşu

NGG teknik personeli tarafından haşere aktivitesi görülebilecek noktalarda, kemirgen ve yürüyen haşereler için montajı yapılacak plastik monitörlerin yerleri saptanır. Bu noktalar tipik olarak; dış kapı çevreleri, yiyecek ve içeceklerin bulunduğu alanlar, depolar ve servis kanalları vb. olarak anılabilir. Her monitör numaralandırılacak, monitör planı ve monitör kontrol listesine kaydedilecektir. NGG teknisyeni tarafından yapılacak her türlü pozisyon değişikliğinin monitör planındaki takibi böylece kolay olacaktır.

Riskli görülen bölgelere, özel anahtarlarla açılabilen plastik kemirgen gözlem noktaları, uygun görülen yerlere plastik böcek gözlem monitörleri yerleştirilecek, gerekli olduğu durumlarda uygun yerlere kelebek güve vs. tuzakları yerleştirilecektir.
Monitörlerin montajı esnasında, NGG teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama konularında hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

 1. İstila
 2. Hijyen
 3. Yalıtım
 4. Depolama
 5. Uçan haşere kontrol listeleri
 6. Gözlem noktaları
 7. Diğer konular

Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, NGG teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır.

SRS Rutin Kontrol Ziyaret

NGG teknisyeni, monitör planında belirtilen güzergahı takip eden her monitör ve monitörler arasındaki sahaları kontrol edecektir. Her monitörün ulaşılabilir olması sağlanacak, herhangi bir aktivitenin varlığı ve tarihi kaydedilecektir. Bu bilgiler monitör kontrol listesi ve uygulama raporun da belirtilecektir.

Rutin kontrol esnasında NGG teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama konularında hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar uygulama raporunda belirtilecektir.

SRS Takip Ziyareti

Takip Ziyareti esnasında, bir önce gerçekleştirilmiş olan ziyarette aktivite görülen yerlerin kontrolü NGG teknisyeni tarafından yapılır. Haşere aktivitensin devam ettiği yerlerde gereken müdahale uygulanacak ve eğer aktivite daha ileri bir uygulama gerektiriyor ise, bir takip ziyareti için daha gereken randevu tarihi ve saati belirlenecektir. Takip ziyaretleri haşere aktivitesi kaydedilmeyinceye kadar devam edecektir.

NGG Kemirgen Kontrolü

NGG kemirgen mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ruhsatlandırılmış tüm rodentisitleri sağlamaya muktedirdir. Bunlar temel olarak antikoagulantların birinci ve ikinci jenerasyonları olup, genelde mum blok formundadır. NGG bu rodentisitleri plastik yemleme istasyonları içinde kullanmaktadır.

Aktivitenin kaydedildiği monitörde NGG teknisyeni tarafından rodentisit ilavesi yapılır. Eğer mum bloğun bir parçası yenmiş ise blok ters çevrilerek kullanılmamış satıh kullanıma sunulabilir. Aktivitenin yoğun olduğu durumlarda ise geçici ek monitörler monte edilebilir. Aktivite bittiğinde ilave monitörler kaldırılır.

Tuzaklar

Kemirgenler zaman zaman ‘yemden çekingenlik’ diye bilinen davranış alışkanlığı geliştirirler. Bunun anlamı; kemirgene her ne rodentisit sunarsanız sunun, bununla beslenmeyi red edecektir. Bu durumlarda alternatif kontrol metotları kullanılacaktır.

NGG bu durumlarda yapışkan tuzaklar kullanır. Bu tuzaklar bir parça mukavvanın üzerine sürülmüş yapışkandan ibarettir. Bu tuzaklar sürekli kontrol edilir. Kemirgen tuzağa yakalandığında, müşteri NGG merkez ofisini derhal arayarak, ne yapacağı hakkında tavsiyeler alabilir.

Yalıtım

Kemirgenlerin yüksek popülasyonda olduğu lokal çevrelerde, işletmeler dışarıdan istilaya mütemadiyen uğrayabilir, rodentisit veya tuzakların kullanımı tek başına mücadelede yeterli olmayabilir. Bu durumlarda en önemli şey potansiyel giriş noktalarının kapatılmasıdır. Fare için 6mm lik bir açıklık giriş için yeterli olacaktır. En fazla bilinen geçiş noktaları duvarlar, dışarıya çıkan boru/kablo geçişleri ve dış kapıların altlarıdır. NGG teknisyeni potansiyel giriş noktalarını uygulama raporlarında müşteriye bildirecektir. Önerilen yalıtımın sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşteri tarafından talep edildiği taktirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

NGG Yürüyen Haşere Kontrolü

Residuel Insektisitler

Dünyada kullanılan tüm residuel insektisitler uygulamadan önce su ile seyreltilerek kullanılır. Insektisitler haşerenin aktif olduğu yüzeylere direkt olarak uygulanır. Gerçek saha çalışması, sahadaki istila ve haşerenin çeşidine göre değişkenlik gösterecektir. Residuel insektisitt uygulaması, sırt pompası vasıtası ile sağlanır. İşlem yapılan yüzeye yerleşen insektisit zerreciklerindeki su içeriği çabuk bir şekilde buharlaşarak aktif kimyasalın kristal muhafazasını terk eder. Kimyasalın etkinlik süresi nem, ışık, ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olacaktır. Normal şartlar altında kimyasalın etkinlik süresi birkaç haftadır.

Jel İnsektisitler

Jel insektisitler hamamböceği aktiviteleri kontrolünde kullanılır. Jel uygulaması direkt olarak hamamböceklerinin potansiyel yuvalandıkları yerlere, örneğin; duvarlardaki çatlaklık/kırık fayanslara yapılır. Jel diğer maddeler ile kimyasal reaksiyona girmez ve uygulaması esnasında özel bir şart gerektirmez.

Yalıtım

Birçok haşere, ışıktan hoşlanmaz ve binalardaki çatlak ve dar malzemelerin avantajından yararlanır. Bu hamamböcekleri için en çok bilinen öğelerdir. Önlem olarak kırık/çatlak fayansla kaplı duvarların onarılması, boru ve kabloların etrafının duvar geçişlerinde kapatılması, kapı ve pencerelerin etraflarının kapatılması vb. gibi ifade edilebilinir. Potansiyel yuvalanma noktaları, NGG teknisyeni tarafından uygulama raporunda müşteriye belirtilecektir. Önerilen yalıtımın sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır.

NGG Uçan Haşere Kontrolü

Residuel İnsektisitler

Residuel insektisitler Uçan haşerelerin kontrolü için, bilinen üredikleri yerlere uygulandığında etki gösterirler. Bu uygulama kara sinek için çöp alanları, sivrisinek ler için su kaynaklarıdır.

Çok Düşük Miktarda Kullanılan ‘ULV’ İnsektisitler

ULV insektisitler, iç mekanlardaki uçan haşerelerin kontrolünde etkilidir. Bu insektisitler, elektrikli yada motorlu aplikatörler vasıtası ile uygulanır. Uygulamaya başlamadan önce, tüm alan temizlenmeli, bütün pencere ve kapılar kapatılmalı ve tüm personelden arındırılmalıdır. Hangi ULV insektisitlerinin uygulamada kullanılacağı NGG teknisyeni tarafından bire bir tavsiye edilecektir.

Dumanlama Uygulaması

Dumanlama uygulaması ULV uygulamasına alternatif olarak ve genellikle büyük binalarda ve dış mekanlarda uygulamanın hızı nedeni ile tercih edilen metottur. Bu uygulamanın diğer tüm konuları ULV uygulamasında kullanılanlarla aynıdır.
NOT: Dumanlama uygulaması bazı binalarda yangın detektörlerine etki edebilir. Bu durum, herhangi bir uygulama yapılmadan önce NGG teknisyeni ve müşterinin dikkatinde olmalıdır.

Yalıtım

Tüm diğer haşere guruplarında olduğu gibi, öncelikle uçan haşerenin girebileceği riskli alanların korunması tercih eldir. Bu da, pencere ve kapılara tel çerçeve monte edilerek çözümlenebilir. Mal kabulü giriş çıkışı yapılan kapılarda plastik perde monte edilmesi, uçan haşerelerin bu alanlara girişini azaltmaya yardım edebilir. Potansiyel yuvalanma noktaları NGG teknisyeni tarafından uygulama raporunda müşteriye belirtilecektir.

eccofix-logo.png bayer.png haccp.png ecolab.png euecolabel.png who.png ncdc.png